• ในอ้อมกอดของสายน้ำ, ลาวใต้

  Posted on May 12, 2013 by Rainbow in Laos, Somewhere Out There.

  “กะถั่งซัดซ่านซ่าฟุ้งเป็นฝอย
  ละอองลอยกระทบโตรกผา
  สายหมอกโอบแมกไม้นานา
  สายฝนจากนภาอาบผืนดิน
  เจ้าอยู่ที่นี่นานเท่าใดแล้ว
  ตาดฟานแก้วมวลพฤกษา-ผาหิน
  เจ้าโอบอุ้มกี่บรรดาชีวิน
  ให้อยู่ร่วมหากินสมดุลย์ธรรมฯ”  บทกลอนนี้ ประพันธ์โดย ท่านเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เมื่อปีพ.ศ. 2547
  ฉันพบเห็นบทกลอนนี้เขียนด้วยลายมือของท่านเนาวรัตน์ใส่กรอบอย่างดี


  แขวนติดอยู่ที่ชั้นสองของร้านกาแฟ ที่”ตาดฟาน”
  น้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว
  (คำว่า “ตาด” เป็นภาษาลาว แปลว่าน้ำตก
  ส่วนคำว่า “ฟาน” คือชื่อเรียกสัตว์ป่าชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายเก้ง)


  ครั้งแรกที่ได้อ่านรู้สึกประทับใจ
  เพราะท่านสามารถบรรยายภาพที่ฉันเห็นอยู่ตรงหน้าออกมาเป็นตัวอักษรไทยสวย ๆ ได้
  ภาพน้ำตกคู่สองสายที่ไหลมาจากป่าอันอุดมสมบูรณ์เขียวขจี
  น้ำตกจากหน้าผาสูงชัน และไหลลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง
  น้ำจากตาดฟานมีตลอดทั้งปี สร้างความชุ่มชื่นให้กับผืนป่าอุทยานดงหัวสาวแห่งนี้
  อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่ชาวลาวใช้ทำเกษตรกรรม
  และปลูกกาแฟลาวปากซอง อันลือชื่อ


  ไม่ไกลจากน้ำตกตาดฟาน มีน้ำตกอีกแห่งหนึ่งชื่อว่า “ตาดเยื้อง”
  (“เยื้อง” เป็นภาษาลาว ใช้เรียกสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายเลียงผา)
  ตาดเยื้องมีความสูงไม่เท่าตาดฟาน แต่ที่นี่มีทางเดินเป็นขั้นบันได
  ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินลงไปชมความงามของน้ำตกที่ด้านล่างได้


  น้ำตกไหลแรงลงมาจากโตรกผาสูง กระทบกับก้อนหินจนละอองน้ำฟุ้งกำจาย
  เมื่อกระทบกับแสงแดดยามบ่ายอ่อน ๆ ทำให้เกิดเป็นสายรุ้งสวยงามกลางป่า
  ถ้าเป็นประเทศไทยที่นี่คงได้ชื่อว่า น้ำตกสายรุ้ง


  ลาวใต้มีความอุดมสมบูรณ์และมีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับน้ำ
  น้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาก ถ้าใครไปลาวใต้แล้วไม่ได้ไปเยือนที่นี่ถือว่าไปไม่ถึง
  นั่นคือ “ตาดผาส้วม” (คำว่า “ส้วม” ในภาษาลาวแปลว่า ห้องหอของบ่าวสาว)


  เป็นน้ำตกที่ถูกจัดวางโดยฝีมือมนุษย์ให้มีริ้วน้ำสวยงาม ไหลผ่านหินที่ลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ
  ไม่น่าเชื่อว่าคนที่คิดริเริ่มสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นคนไทยชื่อว่า คุณวิมล กิจบำรุง
  เป็นผู้ซึ่งสัมปทานสถานที่แห่งนี้จากรัฐบาลลาว บุกเบิก ออกแบบสร้างตาดผาส้วม


  รวมถึงปรับทัศนียภาพของป่าแถบนี้ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สร้างรีสอร์ท
  ทำพิพิธภัณฑ์ชนเผ่า ซึ่งจัดแสดงบ้านโบราณและวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่เคยอาศัยอยู่แถบนี้มาก่อนด้วย
  ถัดลงมาทางด้านทิศใต้ ตรงชายแดนระหว่างลาวและกัมพูชา
  แม่น้ำโขงบริเวณนี้มีความกว้างนับสิบกิโลเมตร กลางลำน้ำจึงเกิดเป็นเกาะแก่งมากมาย
  นับจำนวนได้มากกว่า 4,000 เกาะ เป็นที่มาของชื่อมหานทีสี่พันดอน
  ด้วยปริมาณกระแสน้ำที่มีมากนี้ ทำให้เกิดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 2 แห่ง
  คือ คอนพะเพ็ง (ตาดคอน) และ หลี่ผี (ตาดโสมพมิต)


  คอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง
  มักจะได้รับการเปรียบเทียบว่าเป็น ไนแองการ่าแห่งเอเชีย
  ความยิ่งใหญ่ของกระแสน้ำแห่งคอนพะเพ็ง ต้องมาสัมผัสด้วยสายตาตนเอง
  เพราะฉันเองก็แทบจะไม่เชื่อว่าคอนพะเพ็งจะอลังการได้ถึงเพียงนี้
  รูปที่ถ่ายมาเก็บได้เพียงบางเศษเสี้ยวของความอลังการนั้น


  อีกแห่งหนึ่ง คือ น้ำตกหลี่ผี ตั้งอยู่ที่เกาะ ชื่อว่าดอนคอน
  ซึ่งเป็นเกาะกลางแม่น้ำโขงที่มีความพิเศษคือเคยมีทางรถไฟบนเกาะ
  สร้างโดยประเทศฝรั่งเศสในยุคล่าอาณานิคม
  ใช้เพื่อเป็นเส้นทางขนสินค้าลำเลียงผ่านเขตน้ำตกหลี่ผี


  เพราะหลี่ผีเป็นช่วงหนึ่งของแม่น้ำโขงที่มีความเชี่ยวของกระแสน้ำมาก
  ทำให้เรือขนส่งสินค้าไม่สามารถแล่นผ่านได้
  ปัจจุบันยังมีหัวรถจักรโบราณไว้เป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ชมอีกด้วย


  นอกจากลาวใต้จะมีชื่อเสียงจากแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวพันกับสายน้ำแล้ว
  ยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก คือ ปราสาทวัดพูแห่งเมืองจำปาศักดิ์


  อยู่ห่างจากเมืองปากเซเพียง 30 กิโลเมตร ว่ากันว่าเก่าแก่มาก
  เพราะถูกสร้างมาก่อนนครวัดนครธมในประเทศกัมพูชา


  ปราสาทถูกสร้างบนเนินเขาเพื่อใช้เป็นเทวสถานบูชาเทพเจ้าของศาสนาฮินดู


  จนต่อมาปราสาทวัดพูได้ถูกเปลี่ยนเป็นวัดในศาสนาพุทธ
  เราจึงจะได้เห็นพระพุทธรูปโบราณขนาดใหญ่ตั้งเป็นพระประธานในปราสาทหิน
  ที่มีผนังสลักศิลปะนูนต่ำแบบขอมมีรูปสลักนางอัปสราในอิริยาบถต่างๆ ไม่ซ้ำกันคล้ายกับที่ปราสาทนครวัด
  จุดเด่นของปราสาทวัดพูที่ทั้งสร้างความศรัทธาและความแปลกใจ
  ให้กับนักท่องเที่ยวคือบันไดทางเดินขึ้นปราสาท ที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดพญานาค


  หินที่ถูกนำมาทำบันไดจะมีรูอยู่ทุกก้อน ยิ่งขึ้นสูงบันไดจะยิ่งชันขึ้น
  บันไดโบราณแต่ยังคงรูปร่างอยู่ได้เพราะรากของต้นจำปาลาวอายุยาวนานกว่าร้อยปี
  ที่ยึดหินทุกก้อนไว้เป็นหนึ่งเดียว สองข้างทางจึงร่มรื่นและคงความสงบงามไม่เสื่อมคลาย


  ข้อมูลการเดินทาง
  จากตัวเมืองอุบลราชธานี มีรถ International Bus
  วิ่งจากขนส่งตัวเมืองอุบลไปถึงเมืองปากเซ ประเทศลาว ราคาตั๋ว 200 บาท(ปี 2012)
  ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง หรือจะต่อรถตู้ไปลงที่ด่านชายแดนไทยลาว ช่องเม็ก
  และต่อรถโดยสารเข้าเมืองปากเซก็ได้


  แต่ถ้าใครไม่สะดวกจะเดินทางไปเองสามารถเหมารถตู้เที่ยวลาวใต้จากฝั่งไทยหรือฝั่งลาวได้
  ราคาเหมาประมาณวันละ 2,000-3,000 บาทแล้วแต่ตกลงกันค่ะ


  Tips:
  ประเทศลาวใช้สกุลเงิน กีบ แต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากแลกเงินกีบ
  สามารถใช้เงินบาทไทยจับจ่ายใช้สอยได้เลย
  โดยการคำนวณเงินคิดง่าย ๆ จาก 1,000 กีบ = 4 บาท (ตัด 0 ออกสามตัวแล้วคูณ 4)
  เช่น ค่าตั๋วเข้าชมคอนพะเพ็งราคา 20,000 กีบ = 80 บาท software cheap
  ค่าตั๋วเข้าตาดฟาน 5,000 กีบ = 20 บาท

  765qwerty765
Comments are closed.
3 visitors online now
3 guests, 0 members
Max visitors today: 8 at 12:05 am +07
This month: 66 at 08-16-2018 01:53 pm +07
This year: 83 at 07-24-2018 03:48 pm +07
All time: 99 at 10-28-2012 10:18 am +07